Archemin

Advice & reporting for the chemical and pharmaceutical industries

Opleiding Medische Informatie en Geneesmiddlelenreklame in België

Tue, 15/05/2018 - 10:53am -- Ludwig Everaert

Archemin organiseert een jaarlijkse training voor personen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en/of het goedkeuren van publicitair materiaal bestemd voor het grote publiek en/of gezondheidswerkers, alsook voor medische vertegenwoordigers en iedereen die baat kan hebben met een training in medische informatie.

De informatiesessie richt zich op de volgende kernpunten :

  • Legale basis
  • Reclame in het algemeen
  • Publieksreclame
  • Reclame gericht tot gezondheidszorgbeoefenaars
  • Verantwoordelijken van de artsenbezoekers
  • Premies en voordelen aan gezondheidszorgbeoefenaars
  • Transparantie
  • Verstrekking van monsters
  • Taken en verplichtingen van de verantwoordelijke voor de voorlichting

De trainig gaat door op 6 juni 2018 om 13u00 in de Archemin kantoren te Mechelen

Personen die wensen deel te nemen sturen een mailtje naar mi [at] archemin.eu

 

datum: 
Wednesday, 6 June, 2018